Aleksander Wistuba

Aleksander Wistuba

Prezes Zarządu i Założyciel Digital Care Sp. z o.o.

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Zarządzania). Ponad 13 lat doświadczeń w branży finansowo – ubezpieczeniowej.

Od 2004 roku pełnił funkcje menedżerskie w takich firmach z sektora bankowego jak Sygma Bank Polska S.A. (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.), Euro Bank S.A. oraz Deutsche Bank Polska S.A. Założyciel i Prezes Zarządu firmy Digital Care Sp. z o.o. Obecnie odpowiada za ekspansję firmy na rynkach globalnych, między innymi w Europie, Afryce, Krajach Ameryki Środkowej i Południowej oraz w Azji.

Mirosław Kościński

Mirosław Kościński

Wiceprezes Zarządu i Założyciel Digital Care Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Koszalińskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w branży finansowo – ubezpieczeniowej.

Przez 11 lat związany był ze sprzedażą usług bankowych w Sygma Bank Polska S.A. (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). Z Digital Care Sp. z o.o. związany od samego początku, będąc jednym z jej założycieli. Obecnie odpowiada za wyniki i rozwój biznesu oraz ekspansję firmy na rynku polskim.

Andrzej Pasek

Andrzej Pasek

Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu Digital Care Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży finansowej i informatycznej.

Od 1998 roku piastował stanowiska menedżerskie w czołowych firmach ubezpieczeniowych w Europie (PZU, Achmea i Nationale Nederlanden), gdzie zarządzał działami operacji i IT na rynkach polskim, rosyjskim i holenderskim. W Digital Care Sp. z o.o. odpowiada za realizację usług, obsługę klienta i IT.

Michał Dąbrowski

Michał Dąbrowski

Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Digital Care Sp. z o. o.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Prawa i Administracji na kierunku Podatki i Prawo Podatkowe. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta, jest członkiem ACCA oraz GARP z uprawnieniami Financial Risk Manager’a.

Karierę rozpoczął w EY przechodząc w ciągu 6 lat przez wszystkie szczeble kariery od asystenta aż do managera. Kolejne doświadczenia zdobywał w Aviva, gdzie m.in. utworzył w Polsce Dział Sprawozdawczości i Księgowości. Brał udział w połączeniu grup kapitałowych w ramach nabycia Friends Life przez Aviva, koordynował wdrożenie MSSF 17 w grupie oraz wprowadzał rozwiązania oparte o robotyzację w procesach finansowych. W Digital Care Sp. z o. o. odpowiada m.in. za kształtowanie, wdrożenie i rozwój strategii finansowej spółki, w szczególności w obszarze strategii dla linii biznesowej najmu.