Aleksander Wistuba

Aleksander Wistuba

Prezes Zarządu i Założyciel Digital Care Sp. z o.o.

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Zarządzania). Ponad 13 lat doświadczeń w branży finansowo – ubezpieczeniowej.

Od 2004 roku pełnił funkcje menedżerskie w takich firmach z sektora bankowego jak Sygma Bank Polska S.A. (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.), Euro Bank S.A. oraz Deutsche Bank Polska S.A. Założyciel i Prezes Zarządu firmy Digital Care Sp. z o.o. Obecnie odpowiada za ekspansję firmy na rynkach globalnych, między innymi w Europie, Afryce, Krajach Ameryki Środkowej i Południowej oraz w Azji.

Mirosław Kościński

Mirosław Kościński

Wiceprezes Zarządu i Założyciel Digital Care Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Koszalińskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w branży finansowo – ubezpieczeniowej.

Przez 11 lat związany był ze sprzedażą usług bankowych w Sygma Bank Polska S.A. (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). Z Digital Care Sp. z o.o. związany od samego początku, będąc jednym z jej założycieli. Obecnie odpowiada za wyniki i rozwój biznesu oraz ekspansję firmy na rynku polskim.

Andrzej Pasek

Andrzej Pasek

Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu Digital Care Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży finansowej i informatycznej.

Od 1998 roku piastował stanowiska menedżerskie w czołowych firmach ubezpieczeniowych w Europie (PZU, Achmea i Nationale Nederlanden), gdzie zarządzał działami operacji i IT na rynkach polskim, rosyjskim i holenderskim. W Digital Care Sp. z o.o. odpowiada za realizację usług, obsługę klienta i IT.

Jarosław Oworuszko

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Digital Care Sp. z o. o.

Absolwent Rochester Institute of Technology (dyplom MBA) i zarządzania i ekonomii na Cornell University. Ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie finansowym, ubezpieczeniach, funduszach emerytalnych, bankowości, leasingu, zarządzaniu flotą i finansowaniu sektora usług medycznych.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w konsultingu (PricewaterhouseCoopers) i ubezpieczeniach (Zurich Financial Services). Potem sprawował funkcje Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w ABN Amro Bank/RBS Bank, LeasePlan Fleet Management Poland i BFF Banking Group. Zajmował się tworzeniem strategii rozwoju biznesu i modelowaniem ryzyka. Zarządzał zespołami księgowości, controllingu, treasury, legal, compliance. Inicjował wdrażanie automatyzacji i robotyzacji w procesach biznesowych.