Aleksander Wistuba

Aleksander Wistuba

Prezes Zarządu i Założyciel Digital Care Sp. z o.o.

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Zarządzania). Ponad 13 lat doświadczeń w branży finansowo – ubezpieczeniowej.

Od 2004 roku pełnił funkcje menedżerskie w takich firmach z sektora bankowego jak Sygma Bank Polska S.A. (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.), Euro Bank S.A. oraz Deutsche Bank Polska S.A. Założyciel i Prezes Zarządu firmy Digital Care Sp. z o.o. Obecnie odpowiada za ekspansję firmy na rynkach globalnych, między innymi w Europie, Afryce, Krajach Ameryki Środkowej i Południowej oraz w Azji.

Mirosław Kościński

Mirosław Kościński

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu i Założyciel Digital Care Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Koszalińskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w branży finansowo – ubezpieczeniowej.

Przez 11 lat związany był ze sprzedażą usług bankowych w Sygma Bank Polska S.A. (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). Z Digital Care Sp. z o.o. związany od samego początku, będąc jednym z jej założycieli. Obecnie odpowiada za wyniki i rozwój biznesu oraz ekspansję firmy na rynku polskim.

Andrzej Pasek

Andrzej Pasek

Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu Digital Care Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży finansowej i informatycznej.

Od 1998 roku piastował stanowiska menedżerskie w czołowych firmach ubezpieczeniowych w Europie (PZU, Achmea i Nationale Nederlanden), gdzie zarządzał działami operacji i IT na rynkach polskim, rosyjskim i holenderskim. W Digital Care Sp. z o.o. odpowiada za realizację usług, obsługę klienta i IT.

Piotr Kuszewski

Piotr Kuszewski

Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Digital Care sp. z o. o.

Absolwent Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej. Posiada 18-letnie doświadczenie w obszarach: finansów, inwestycji i ryzyka.

W latach 2016-2018 zarządzał butikiem inwestycyjnym Heureka Partners, wcześniej zaś działalnością francuskiej grupy ubezpieczeniowej April w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2011 do 2015 roku był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektora Zarządzającego w Pionie Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych. W ramach swoich obowiązków był zaangażowany w szereg dużych projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą, PE/VC i nieruchomościami. W latach 2007-2010 piastował stanowisko wiceprezsa i CFO PZU Życie SA. W Grupie PZU zasiadał też w radach nadzorczych PZU Asset Management, Armatura SA, litewskiej spółki Grupy PZU. Od 2011 roku jest adiunktem w Instytucie Bankowości SGH. W Digital Care odpowiada za finanse.