Polityka Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

§ 1

Digital Care sp. z o.o. jest firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie dystrybucji, sprzedaży oraz najmu urządzeń mobilnych, oraz usług dodanych, w szczególności:
programy serwisowe, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, skupowanie urządzeń używanych i ich odnawianie. Kompleksowość oferowanych usług oraz elastyczność w podejściu do oczekiwań naszych Klientów, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego, jest naszym wyróżnikiem.

§ 2

Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie zgodnie międzynarodowymi standardami jakości i środowiska oraz dostarczanie ich wg zasad etyki w biznesie.

§ 3

Dbając o właściwą realizację głównych założeń Digital Care sp. z o.o. w zakresie jakości i środowiska ukierunkowanych na spełnianie wymagań Klienta, postanowiono:

  1. świadczyć usługi i dostarczać produkty, spełniając wszelkie standardy systemowe oraz wymagania prawne Polski i Unii Europejskiej;
  2. inwestować w nowoczesne technologie oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania z zachowaniem zasad poszanowania środowiska naturalnego;
  3. rozwijać kreatywność pracowników w oparciu o świadomość, kompetencje oraz wzajemny szacunek w relacjach organizacyjnych.

§ 4

Działania Digital Care sp. z o.o. prowadzone są w sposób zorganizowany, zgodnie z przyjętym Zintegrowanym Systemem Zarządzania tj. systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania środowiskiem. System ten jest stale weryfikowany i doskonalony.

§ 5

Zarząd Digital Care sp. z o.o., zobowiązuje się do zapewnienia środków technicznych, materialnych, zasobów ludzkich i finansowych niezbędnych do realizacji przyjętej Polityki Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz jej ciągłego doskonalenia.