Oferta pracy

Dołącz do nas

Oferty prosimy kierować na address career@digitalcaregroup.com lub klikając w przycisk Aplikuj teraz, w tytule maila wpisując nazwę stanowiska


Zobacz aktualne oferty pracy

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Opis stanowiska

 • Praca na stanowisku Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych w nowym biurze przy skrzyżowaniu ulic Świętokrzyska/ Marszałkowska
 • Wsparcie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w wykonywaniu zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i obowiązujących w Grupie regulacji
 • Monitorowanie przestrzegania w Grupie przepisów i obowiązujących regulacji o ochronie danych – w tym udział w kontrolach wewnętrznych
 • Monitorowanie prawidłowego realizowania przez podwykonawców Grupy umów powierzenia danych osobowych – w tym udział w audytach zewnętrznych
 • Opiniowanie założeń projektów biznesowych oraz dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych, pod kątem ich zgodności z obowiązującymi w Grupie regulacjami i przepisami prawa
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i podmiotami Grupy w ramach stosowania obowiązujących regulacji i przepisów o ochronie danych
 • Wsparcie procesu dokonywania oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych
 • Wsparcie procesu zarządzania naruszeniami ochrony danych
 • Wsparcie procesu realizacji żądań i praw podmiotów danych
 • Monitorowanie prowadzonych w Grupie rejestrów czynności i kategorii przetwarzania danych osobowych

Nasze oczekiwania

 • Znajomość przepisów i interpretacji z zakresu ochrony danych osobowych (RODO oraz wytyczny Grupy Roboczej art. 29)
 • Doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwie z sektora prywatnego (minimum pół roku)
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego (minimum B2)
 • Sumienność, asertywność, konsekwencja w działaniu i podejście „can do attitude”

Dodatkowymi atutami będą:

 • Podstawowa znajomość dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • Doświadczenie zawodowe w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych w organizacji międzynarodowej
 • Doświadczenie zawodowe w branży telekomunikacyjnej lub ubezpieczeniowej
 • Poświadczenia odbycia kursów/szkoleń z obszaru technik bezpieczeństwa informacji

Możesz wycofać zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Aplikuj teraz