Oferta pracy

Dołącz do nas

Oferty prosimy kierować na address career@digitalcaregroup.com lub klikając w przycisk Aplikuj teraz, w tytule maila wpisując nazwę stanowiska


Zobacz aktualne oferty pracy

Scrum Master

Opis stanowiska

 • Prowadzenie samoorganizującego się, autonomicznego zespołu Scrum w Firmie, która oferuje bardzo duże możliwości kształtowania zespołów, procesów, narzędzi, sposobów organizacji pracy.
 • Praca z całym zespołem oraz indywidualnie z członkami zespołu celem inspirowania, motywowania, edukowania, przekazywania informacji zwrotnej.
 • Praca z Product Ownerem, m.in. nad efektywnym zarządzaniem i priorytetyzacją Backlogu Produktu, wsparcie w rozumieniu i praktykowaniu zwinnego podejścia do wytwarzania oprogramowania.
 • Kultywowanie w zespole ciągłego usprawniania pracy.
 • Pomoc zespołowi w wyborze narzędzi wspierających pracę, zapewnienie, że narzędzia są poprawnie używane, ciągła optymalizacja ich wykorzystania.
 • Zadbanie, aby ceremonie Scrum były odpowiednio prowadzone i przynosiły oczekiwaną wartość.
 • Wsparcie zespołu w planowaniu oraz definiowaniu celu sprintu.
 • Wypracowanie podejścia oraz narzędziówki do monitorowania przez zespół postępu prac oraz realizacji celu sprintu.
 • Propagowanie podejścia zwinnego oraz wiedzy na jego temat w całej organizacji.

Nasze oczekiwania

 • Doświadczenia w prowadzeniu zespołów w środowisku o dojrzałej kulturze i procesach zwinnego wytwarzania oprogramowania w dynamicznej i efektywnej organizacji.
 • Dojrzałości zawodowej i emocjonalnej, umiejętności pracy z ludźmi, słuchania, udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, oddawania odpowiedzialności jako domyślnego stylu pracy oraz taktownego przejmowania inicjatywy i asertywności gdy wymaga tego sytuacja.
 • Samodzielności, dynamiki i proaktywności w działaniu, podejścia „tak, da się”, nastawienia na skuteczne rozwiązywanie problemów.
 • Naturalnych zdolności liderskich, charyzmy, umiejętności inspirowania, organizowania ludzi wokół wspólnego celu.
 • Energii, optymizmu i zaangażowania w ciągłe doskonalenie pracy zespołu oraz poszerzania własnej wiedzy i horyzontów.
 • Umiejętności i doświadczenia w komunikacji z osobami o różnych specjalnościach, rolach i pozycjach w hierarchii organizacji.
 • Znajomości oraz doświadczenia w wykorzystywaniu efektywnych metod prowadzenia spotkań, retrospektyw, planowania, motywowania, udzielania informacji zwrotnej.
 • Świetnych umiejętności organizacyjnych pracy własnej oraz zespołu.
 • Znajomość narzędzi do zarządzania pracą zespołów zwinnych, np. JIRA.

Mile widziane:

 • Certyfikacja Scrum’owa.
 • Znajomość technicznych aspektów wytwarzania oprogramowania, np. pracy z GIT, Continuous Integration, ogólnego zorientowania w złożonych aplikacjach opartych o .NET lub JAVA, mikroserwisy, bazy danych.
 • Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, szczególnie w obszarze likwidacji szkód.

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych będzie Digital Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134. Twoje dane osobowe oraz ewentualnie przekazane nam przez Ciebie dane dodatkowe, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: digitalcaregroup.pl/dane-osobowe/

Aplikuj teraz