Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Digital Care sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02–146 Warszawa
– przez e-mail: contact@digitalcaregroup.com
– telefonicznie: +48 (22) 716 20 05

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02–146 Warszawa
– przez e-mail: iod@digitalcaregroup.com

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
– Móc udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.
– Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz prowadzić analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do chwili wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, czy agencjom reklamowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
– prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Digital Care sp. z o.o. w sprawie decyzji podejmowanej w sposób zautomatyzowany, prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanej w sposób zautomatyzowany,
– prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
– prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres email contact@digitalcaregroup.com, listownie na adres ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02–146 Warszawa, telefonicznie pod numerem +48 (22) 716 20 05 lub poprzez link dołączany do każdego e-maila.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Jeżeli nie zdecydujesz się na podanie swoich danych, nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie.