Oferta pracy

Dołącz do nas

Oferty prosimy kierować na address career@digitalcaregroup.com lub klikając w przycisk Aplikuj teraz, w tytule maila wpisując nazwę stanowiska


Zobacz aktualne oferty pracy

Scrum Master

Opis stanowiska

 • Prowadzenie samoorganizującego się, autonomicznego zespołu Scrum w organizacji, która oferuje bardzo duże możliwości kształtowania zespołów, procesów, narzędzi, sposobów organizacji pracy
 • Wsparcie zespołu w organizacji pracy oraz usuwanie przeszkód w efektywnej pracy
 • Praca z całym zespołem oraz indywidualnie z członkami zespołu celem inspirowania, motywowania, edukowania, przekazywania informacji zwrotnej
 • Praca z Product Ownerem, m.in. nad efektywnym zarządzaniem i priorytetyzacją Backlogu Produktu, wsparcie w rozumieniu i praktykowaniu zwinnego podejścia do wytwarzania oprogramowania
 • Kultywowanie w zespole ciągłego usprawniania pracy
 • Pomoc zespołowi w wyborze narzędzi wspierających pracę, zapewnienie, że narzędzia są poprawnie używane, ciągła optymalizacja ich wykorzystania
 • Zapewnienie, że ceremonie Scrum są odpowiednio prowadzone i przynoszą oczekiwaną wartość
 • Wsparcie zespołu w planowaniu oraz definiowaniu celu sprintu
 • Wypracowanie podejścia oraz narzędziówki do monitorowania przez zespół postępu prac oraz realizacji celu sprintu
 • Propagowanie podejścia zwinnego oraz wiedzy na jego temat w całej organizacji

Nasze oczekiwania

 • Doświadczenie w prowadzeniu zespołów w środowisku o dojrzałej kulturze i procesach zwinnego wytwarzania oprogramowania w dynamicznej i efektywnej organizacji
 • Dojrzałość zawodowa i emocjonalna, umiejętność pracy z ludźmi, słuchania, udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, oddawania odpowiedzialności jako domyślnego stylu pracy oraz taktownego przejmowania inicjatywy i asertywności gdy wymaga tego sytuacja
 • Samodzielność, dynamika i proaktywność w działaniu, podejście „tak, da się”, nastawienie na skuteczne rozwiązywanie problemów
 • Naturalne zdolności liderskie, charyzma, umiejętność inspirowania, organizowania ludzi wokół wspólnego celu
 • Energia, optymizm i zaangażowanie w ciągłe doskonalenie pracy zespołu oraz poszerzanie własnej wiedzy i horyzontów
 • Umiejętność i doświadczenie w komunikacji z osobami o różnych specjalnościach, rolach i pozycjach w hierarchii organizacji
 • Znajomość oraz doświadczenie w wykorzystywaniu efektywnych metod prowadzenia spotkań, retrospektyw, planowania, motywowania, udzielania informacji zwrotnej
 • Świetne umiejętności organizacyjne pracy własnej oraz zespołu
 • Znajomość technicznych aspektów wytwarzania oprogramowania (warunek konieczny), np. pracy z GIT, Continuous Integration, ogólnego zorientowania w złożonych aplikacjach opartych o .NET lub JAVA, mikroserwisy, bazy danych
 • Znajomość narzędzi do zarządzania pracą zespołów zwinnych, np. JIRA

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych będzie Digital Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134. Twoje dane osobowe oraz ewentualnie przekazane nam przez Ciebie dane dodatkowe, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: digitalcaregroup.pl/dane-osobowe/

Aplikuj teraz